Eğitim Materyalleri Kategorisindeki Yazılar

Temel Dini Bilgiler: Zekat

A) ZEKATIN ÖNEMİ Bu dünyada yaşayabilmemiz için temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekir. Allah her insanı ihtiyaçlarını karşılama becerisi ile donatmıştır. Gerekli çalışmayı yapan her insan temel ihtiyaçlarını hatta daha fazlasını karşılayabilir. Çalışarak ihtiyaçlarını karşılayabilen insanlar Allah’tan başka hiç kimseye borçlu hissetmezler. Saygıyı ve kulluğu yalnız Allah’a gösterirler. Zekat ibadeti Müslümanların ekonomik hayatını düzenleyerek hem ekonominin sağlıklı büyümesini… Devamı… »

Temel Dini Bilgiler: Namaz

A) NAMAZIN ÖNEMİ Allah’a inandığını ve güvendiğini söyleyen insan, hayatını da Allah’ın istediği gibi yaşayarak bunu ispat etmelidir. Bunu ispat edebilmemiz için Allah hayatımız boyunca karşımıza bir çok zorlu sınav çıkarır. Nasıl okulumuzdaki sınavlarda başarılı olmak için sınavlara hazırlıklı girmek gerekiyorsa, hayattaki sınavlara da sürekli hazır olmamız gerekir. İşte ibadetler bizi bu sınavlara hazır tutar.… Devamı… »

Temel Dini Bilgiler: Peygamberlere İman

“Peygamber” kelimesi dilimize Farsçadan girmiştir. “Haber getiren kişi” veya “elçi” anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de “peygamber” kelimesi yer almaz. Kur’an’da peygamber kelimesi yerine bazı yerlerde “nebi” bazı yerlerde de “resul” ifadesi kullanılır. Nebi, “kendisine Allah tarafından kitap verilen, vahiy indirilen kişi” anlamına gelir. Resul ise inmiş olan ayetleri diğer insanlara okuyan, ulaştıran elçi anlamına gelir. Her peygamber… Devamı… »

Temel Dini Bilgiler: Kitaplara İman

Kitap, dini anlamda, “bir peygambere indirilen ayetler topluluğu” anlamına gelir. Allah, gönderdiği bütün peygamberlere  bir kitap, yani ayetler topluluğu da indirmiştir. Böylece yeryüzündeki her topluluk Allah’ın emir ve yasakları hakkında bilgi sahibi olmuştur. Dinin temel kaynağı Allah’ın indirdiği bu kitaplardır.  Peygamberler kendilerince dini kurallar koyamazlar. Onlar kendilerine verilen kitaptaki bilgileri insanlara ulaştırır ve uygularlar. Bir peygamberin kendisine verilen… Devamı… »

Temel Dini Bilgiler: Kuran-ı Kerim

a) Peygamberlere İndirilen Önceki Kitaplar Allah bütün peygamberlerine birer kitap verdiğini bildirmiştir. Bunların çok azı günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüze kadar ulaşan kitapların başlıcaları Tevrat, Zebur, İncil ve son kitap olan Kur’an-ı Kerim’dir. Tevrat Günümüzdeki Tevrat, Hz. İshak’ın soyundan gelmiş peygamberlere verilen kitapların bir araya toplanmış halidir. Tevrat’ın büyük bir bölümü Hz. Musa’ya inmiştir. Hz. Musa’dan… Devamı… »

Temel Dini Bilgiler: Allah’a İman

İman, sözlük anlamında, “bir şeyi kesin olarak kabul etmek ve ona güvenmek” demektir. Allah’a iman ise, kulluk edilmesi gereken tek varlığın Allah olduğunu kabul etmek ve ona tam olarak güvenmek anlamına gelir. Biz Müslümanlar, imanımızı Kelime-i Şehadet getirerek ifade ederiz. Kelime-i Şehadet’in anlamı şu şekildedir: “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in  onun kulu ve elçisi olduğuna… Devamı… »

Temel Dini Bilgiler: İslam ve Hayatımız

İslam dininin temel amacı insanların hem bu dünyada hem de öldükten sonraki yaşamımızda (ahirette) mutlu olmasıdır. İnsan mutluluğu yaratıcısına inanıp güvenerek ve yaratılışına uygun bir hayat tarzı sürerek yakalayabilir. Bu sebeple İslam dininin kurallarına uymak insanları sınırlamaz, tam tersine özgürleştirir. Sadece Allah’a kulluk eden insan dünyanın en özgür insanıdır. Allah biz kullarını çok sevmektedir ve  mutlu… Devamı… »

Temel Dini Bilgiler: İnsan ve Evren

Allah, dünyamızı ve tüm evreni biz insanlar için yaratmıştır: O Allah’tır ki, yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattı. (Bakara Suresi, 29. Ayet) Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsini O kendi tarafından bir lütuf olarak sizin hizmetinize verdi. (Casiye Suresi, 13. Ayet) Bir insanın yaşaması için ihtiyacı olan bütün kaynaklar yeryüzünde ve gökyüzünde bulunur. Bizler çalışarak… Devamı… »

Kuran’dan Öyküler: Yusuf (as)

1. Bölüm: Çocuklar şimdi size Allah’ın Hz. Muhammed’e anlattığı bir hikâyeyi anlatacağım. Bu hikâyeye Allah en güzel hikâye diyor. [1] Dinlemeye hazır mısınız? Yusuf, annesi, babası ve on bir tane erkek kardeşi ile yaşıyordu. Yusuf bir gün bir rüya gördü. Sabah uyanınca rüyasını babası Yakup’a anlattı. Babacığım; ben rüyamda Güneş ve Ayı, on bir tane… Devamı… »

Namazla İlgili Skeçler

İLK NAMAZ Dekor:     Beş sandalye, bir pike, bir orta sehpa, iki seccade, bir sofra bezi, bir oyuncak sepeti, oyuncaklar, bebek şapkası, emzik, kurdele. Üç sandalye yan yana dizilir, üçlü koltuk gibi görünmesi için üstüne pike serilir. İki tarafına diğer sandalyeler yerleştirilir. Ortaya sehpa konulur. Böylece basit bir oda görünümü sağlanır. Oyuncak sepeti sehpanın üstüne yerleştirilebilir.… Devamı… »