Tag Archives: temel dini bilgiler

Temel Dini Bilgiler: Zekat

A) ZEKATIN ÖNEMİ Bu dünyada yaşayabilmemiz için temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekir. Allah her insanı ihtiyaçlarını karşılama becerisi ile donatmıştır. Gerekli çalışmayı yapan her insan temel ihtiyaçlarını hatta daha fazlasını karşılayabilir. Çalışarak ihtiyaçlarını karşılayabilen insanlar Allah’tan başka hiç kimseye borçlu hissetmezler. Saygıyı ve kulluğu yalnız Allah’a gösterirler. Zekat ibadeti Müslümanların ekonomik hayatını düzenleyerek hem ekonominin sağlıklı büyümesini… Devamı… »

Temel Dini Bilgiler: İslam ve Hayatımız

İslam dininin temel amacı insanların hem bu dünyada hem de öldükten sonraki yaşamımızda (ahirette) mutlu olmasıdır. İnsan mutluluğu yaratıcısına inanıp güvenerek ve yaratılışına uygun bir hayat tarzı sürerek yakalayabilir. Bu sebeple İslam dininin kurallarına uymak insanları sınırlamaz, tam tersine özgürleştirir. Sadece Allah’a kulluk eden insan dünyanın en özgür insanıdır. Allah biz kullarını çok sevmektedir ve  mutlu… Devamı… »

Temel Dini Bilgiler: İnsan ve Evren

Allah, dünyamızı ve tüm evreni biz insanlar için yaratmıştır: O Allah’tır ki, yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattı. (Bakara Suresi, 29. Ayet) Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsini O kendi tarafından bir lütuf olarak sizin hizmetinize verdi. (Casiye Suresi, 13. Ayet) Bir insanın yaşaması için ihtiyacı olan bütün kaynaklar yeryüzünde ve gökyüzünde bulunur. Bizler çalışarak… Devamı… »